Dušan Radosavljević

Advokat

Dušan Radosavljević

Advokat Dušan Radosavljević ima višedecenijsko iskustvo u različitim oblastima prava, a posebno u oblasti krivičnog prava

Obrazovanje:

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ( 1994)

Pravosudni ispit (1996)

Karijera:

Okružni sud u Beogradu , pripravnik ( 1994- 1996)

Okružni sud u Beogradu , stručni saradnik ( 1996-1998)

IV i III Opštinski sud u Beogradu , sudija ( 1998-2005)

Advokatska komora Srbije i Beograda , advokat ( 2005-       )

Jezici: 

Engleski

E mail:

Treba vam pravna pomoć?