Ivan Šebek

Advokat

Ivan Šebek

Advokat Ivan Šebek  ima višedecenijsko iskustvo u različitim oblastima prava, a posebno u oblasti privrednog prava, gradjanskih parnica, krivčnog prava-privredni kriminal i upravnog prava

Obrazovanje:

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 

Karijera:

Upisan u imenik Advokatske komore Beograda od 1992 godine

Jezici: 

Engleski, razumevanje ruskog i bugarskog

E mail:

Treba vam pravna pomoć?